Ulrika Netzler

Ulrika Netzler

Illustratör och formgivare f. 1988, baserad i Stockholm. Nyligen examinerad från kandidatprogrammet för Grafisk Design & Illustration på Konstfack.
Kontakta mig gärna för uppdrag och samarbeten.

Utbildning
2013–2015 Konstfack - Kandidatprogrammet för Grafisk Design & Illustration
2013 Praktik - Ritator
2011–2012 Nyckelviksskolan - Bild & Grafisk Form
2010–2011 Konstkolan Basis - Konstnärligt Basår
2009–2010 Beckmans Kvällsskola - Visuell Kommunikation

Utställningar
2016 New Rituals, Gallery Midori.SO2, Tokyo
2015 Bild Berättande Bok, Göteborgs Stadsbibliotek
2015 Make Room, Nordic Light Hotel, Stockholm
2015 Bestiarium, 6071 Nalen, Stockholm
2013 It’s a Marshmallow World, Larry’s Corner, Stockholm
2011 Ulrika Netzler & Nina Eide Holtan, Talent Gallery, Stockholm
2010 Untitled, Galleri 3K, Stockholm
2009 P.I.C, Plezuro, Stockholm

Stipendier m.m.
2016 Stiftelsen August Ringnérs Resestipendium
2015 PostNords stipendium för examensprojekt från Konstfack
2013 Small Press Expos publikpris för bästa fanzine

Skriv till mig: ulrikanetzler@gmail.com

Projekt

Sömnlös

H. ca 15 cm

Bestiarium

Utsmyckning till musikagenturen Birds will sing for you som firade tre år på 6071 i källaren under Nalen

Samarbete med Saga Bergebo, Malva Fürst & Nathalie Ruejas

Caslon Ageing Face

Caslon Old Face åldras fysiskt genom potatistryck i olika skeden av föruttnelseprocessen.

Den cyniske duvätaren

H. ca 20 cm

Ingenting

Det finns ett område i nordöstra delen av stadsdelen Huvudsta i Solna kommun som heter Ingenting. En gång hette det Ingentingskogen, men nu när skogen är borta heter det bara Ingenting.

Jag har av olika anledningar ett särskilt förhållande till den här platsen. Detta är ett utdrag ur en längre essä i text och bild.

Julefrid

Kliv ur julstressen.

Screentryck i A2 och skulptur utställda på Larry’s Corner december 2013.

Det krävs andra saker av barnen idag. Det måste du förstå

En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på de som kommer ut i arbetslivet idag. Utbildningsväsendet behöver anpassa sig för att kunna bemöta förändringarna i samhället. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.
–Skolverket

2011 skrevs entreprenörskap in i den svenska läroplanen för grundskolan, LGR11. Idag är 600 lärare från 16 grundskolor i Stockholmsområdet anslutna till ELIS-projektet – Entreprenöriellt lärande i Stockholm – där de genomgår en processutbildning i entreprenöriellt lärande och förhållningssätt.

I mitt projekt undersöker jag vilka känslor och tankar som kan uppstå hos ett sjuårigt barn vars personlighet inte faller inom ramen för det som definierats som det önskvärda och nyttiga. Ett inläst manus spelas över skulpturerna.

Kandidatprojekt från Konstfack 2015. Tilldelades PostNords stipendium för kandidatprojekt från institutionen för Grafisk Design & Illustration på Konstfack.

Lampa

Massivt järn och plåt.
H. ca 50 cm

Linjen

Förslag till bokomslag till Linjen av Elise Karlsson.

Resultat av kurs på Konstfack i samarbete med Natur & Kultur

Moderna Klassiker

Grafisk profil till bokförlaget Moderna Klassiker. Genom att låta produkterna handtryckas med benmärgspipa knyts formen till citatet av D.H Lawrence.

Arbetsprov till Konstfack 2012

Poster

Poster i A2. Säljs på Konst-ig i Stockholm

Rundgång nr2

Rundgång är en serieantologi och en plattform för experimenterande. Varje deltagare författar en text som sedan slumpmässigt lämnas över till en annan, vilken i sin tur tecknar serien till texten. På så sätt korsbefruktas våra samlade ord- och bildvärldar och bildar nya.
Utdrag ur min tolkning av Elisabet Ericsons text Dags att klippa sig.

Logotyp Ulrika Netzler & Nathalie Ruejas

Vann publikens pris för Bästa Fanzine på SmallPressExpo 2013. Nummer 3 planeras till sommaren 2015.

Sökaren

H. ca 60 cm

Spion

H. ca 30 cm

Tungan

Fårhuvudfisken har mycket människoliknande tänder, och gästas ibland av en parasit som biter av dess tunga och nyper sig fast i dess ställe. Tungan är en berättelse om deras relation.

Pågående projekt